@

 

 

40 lat minęło jak jeden dzień...
Historia tworzona przez wychowanków, nauczycieli, rodziców oraz wiele innych osób pracujących w Ośrodku na przestrzeni tychże lat. Za nami obchody 40-lecia istnienia naszego Ośrodka.

Rano festyn rodzinny - impreza prowadzona przez zaprzyjaźnionego klauna Wojtka. Konkurencje sportowe, grillowanie, masa słodkości przygotowana przez rodziców, wata cukrowa oraz przepyszny jubileuszowy tort ufundowany przez rodziców.
Do tańca przygrywał nam znany zespół Duval, któremu serdecznie dziękujemy za przybycie.
Wdzięczni jesteśmy również rodzicom za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu imprezy.

 

 

......................................................................................................

 

Wieczorna część obchodów 40-lecia istnienia Ośrodka pod hasłem "Przeszłość to dziś... 40 lat zatrzymane w kadrze" odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Masa wrażeń i wspomnień przy projekcji filmu w starym kinie - Wczoraj...
Film "Dzisiaj" ukazujący codzienne życie w Ośrodku, promocja albumu fotograficznego "Wczoraj i dziś", wystawa prac plastycznych wychowanków, przepiękne przedstawienie w wykonaniu reaktywowanego zespołu teatralnego "Parada".
Muzycznie galę uświetniły zespoły "Smile Trio" z niezapomnianą Jagodą Wojciechowską oraz znana kapela "Detko Band", którym wdzięczni jesteśmy za przyjęcie naszego zaproszenia.
Imprezę poprowadzili: znana nam wszystkim Marta Kalmus Jankowska - aktorka gdańskiego "Teatru Wybrzeże", jak i serialowa Renata z produkcji TVN "Na Wspólnej" oraz wychowawca naszej placówki - Michał Bielecki.

Powspominajmy...

   

 


 

X POMORSKI DZIEŃ NA RZECZ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GDAŃSK 2016 przeszedł do historii!
To był czas pełen wrażeń, emocji, wzruszeń, ale i radości, uśmiechu, ciepłych słów, owacji w świetle fleszy.

Również w tym roku odbył się w Europejskim Centrum Solidarności pod hasłem: "Sztuka - moje okno na świat".
Często nie jesteśmy w stanie wyartykułować swoich myśli ale potrafimy w spektaklach teatralnych, obrazach, wytworach plastycznych przekazać swój obraz świata.

Poprzez sztukę wyrażamy siebie, nasze wnętrze, emocje, przeżycia, lęki, zawsze zachowując intrygującą głębie tajemnicy „Naszego świata”. 

Twórczość osób niepełnosprawnych intelektualnie wykracza poza panujące kanony, style, mody w sztuce.

Twórczość odrębna pozbawiona jakiejkolwiek naśladowczej produkcji tworzona od wewnątrz, bez analogii.

Twórczość świadcząca o ogromnej kulturze ducha, autentycznej oryginalności i zupełnie nieoczekiwanej wizualizacji wyobraźni.
Jak powiedział Jan Paweł II „Świat bez sztuki, naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”,
W ramach obchodów odbyły się: wystawy plastyczne, przedstawienia teatralne, loteria, aukcja, występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej - to tylko niektóre z atrakcji obchodów naszego święta.
Dziękujemy Wszystkim za wielkich sercach, bo bez Nich nie byłoby możliwe to wydarzenie.

Gościom dziękujemy za przybycie i wspólne przeżywanie!

 

 


W dniu 26 maja 2015 roku już po raz dziewiąty obchodziliśmy Pomorski Dzień Na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych – Gdańsk 2015.

Tegoroczna impreza odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności pod hasłem „Równi… Solidarni… Tolerancyjni…”.
W uroczystości udział wzięły władze miasta Gdańska, władze oświatowe, znane osobistości województwa pomorskiego, przedstawiciele szkół i przedszkoli, rodzice, wychowankowie i przyjaciele Ośrodka. Na scenie zaprezentowali się niepełnosprawni i pełnosprawni tancerze, można było obejrzeć wystawę prac naszych wychowanków, wystawę fotografii, wziąć udział w aukcji i loterii fantowej. Impreza zorganizowana została na bardzo wysokim poziomie. Wszystkim, którzy włożyli wkład w jej przygotowanie składamy podziękowania i gratulacje.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, a w szczególności:
- Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku,
- Fundacji Grupy PERN „Przyjaźń” w Płocku,
- Firmie Ancora Gdańsk,
- Fundacji Energa,
- Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku.
Poniżej prezentujemy zdjęcia upamiętniające to wydażenie.

 

 

Dziękujemy również za wsparcie w różnej formie poniższym instytucjom i osobom:

- Wojewoda Pomorski

- Fundacja Instytut Lecha Wałęsy

- Biuro Poselskie Jarosława Wałęsy

- Fundacja Gdańska pan Mateusz Kusznierewicz

- Sopocki Dom Aukcyjny i pani Anna Masztalerz-Gajda

- Konica-Minolta

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

- Radio Plus

- AGC Gdańsk Sp. z o. o.

- Grupa Lotos

- Firma NIVEA

- Firma DEWELEY

- Firma Carrefour

- Raiffeisen Bank

- Cukiernia Płończak

- p. Wojciech Żak

- p. Beata Oryl

- p. Wojciech Kolesiński

- Wychowankowie i Nauczyciele Pałacu Młodzieży w Gdańsku

- p. Bożena Stępińska

Bez Państwa pomocy niemożliwym byłoby zorganizowanie

tak doniosłej imprezy. Raz jeszcze dziękujemy z całego serca!

 


UWAGA!

Poniższa impreza wyłącznie dla osób zainteresowanych problematyką osób niepełnosprawnych!

Dzień Godności 2015Celem imprezy „RÓWNI… SOLIDARNI… TOLERANCYJNI…” jest przełamanie stereotypów dotyczących postrzegania osób niepełnosprawnych oraz wskazanie wspólnych płaszczyzn działania i spotkania się świata osób sprawnych
i niepełnosprawnych.
Realizacja projektu obejmuje:
- prezentację osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach: tańca, plastyki
-prezentacja twórczości tanecznej osób pełnosprawnych
-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
-kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym
Program merytoryczny obejmuje:
1. inaugurację imprezy
2. prezentacje multimedialne
3. występy zespołów tanecznych na scenie:
- osób niepełnosprawnych
- osób pełnosprawnych - w tym znanych tancerzy
4. część rekreacyjną imprezy:
- aukcję
- wystawę prac
- wystawę fotografii
- loterię fantową
- punkt informacyjny SOSW Nr 2
- kawiarenkę
5. zakończenie imprezy
Projekt kierujemy do władz miasta Gdańska,
w szczególności władz oświatowych oraz mieszkańców, aby uczulić na potrzeby osób niepełnosprawnych w aspekcie zaspokajania ich potrzeb rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych oraz godnego życia w społeczeństwie.
Planowane efekty:
 poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 podnoszenie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych,
 nawiązanie dobrych relacji, empatii i wzajemnego szacunku,
 wsparcie emocjonalne i wartościujące dla rodzin osób niepełnosprawnych,
 integracja osób sprawnych i niepełnosprawnych,
 dobra zabawa i uczestnictwo w prezentacjach formacji tanecznych i tancerzy.

 


 

W dniu 14 czerwca 2014 roku odbyły się już po raz ósmy obchody Pomorskiego Dnia Na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych Gdańsk 2014, pod hasłem przewodnim "Jeden Świat".

Mimo niesprzyjającej pogody atmosfera była całkiem gorąca. Odwiedziło nas wiele znamienitych osobistości
z województwa pomorskiego, w tym włodarze Gdańska i województwa pomorskiego,
a na scenie wielu utalentowanych wykonawców. Poniżej troszkę zdjęć.

Serdecznie zapraszamy za rok, może tym razem pogoda dopisze ;)


Dzień Godności 2014

UWAGA!

W dniu 14.06.2014 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym, a Targ Węglowy będzie wyłączony
z użytkowania!

 

 

Regulamin VIII Pomorskiego Dnia Na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych  „JEDEN ŚWIAT”- 14.06.2014  

Informacje ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w  festynie integracyjnym: Pomorski Dzień Godności na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Jeden Świat”,  zwanego w dalszej części regulaminu "Imprezą" na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. (Dz..U. z 2009  rok, Nr 62, poz. 504 z póź. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych oraz na podstawie przepisów Kodeksu  Cywilnego.

2. Regulamin  kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

4. Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2

   Adres: 80 – 544 Gdańsk, ul. Ks. Góreckiego 16

5. Termin: 14 czerwca 2014 r. w godzinach od 14.00 do 17.00

6. Miejsce: Gdańsk, Targ Węglowy

7. Koordynator główny imprezy: Beata Buczyńska

8. Szef Ochrony: Kazimierz Marszałkowski

9. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
,,Służby Porządkowe” - oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników, legitymujących się identyfikatorami, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie.

10. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, w przypadku nie wykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy;

b) niezwłocznego powiadomienia Policji lub Straży Miejskiej o osobach stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Warunki uczestnictwa w Imprezie.

1. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- materiałów pożarowo - niebezpiecznych,

- środków odurzających lub substancji psychotropowych,

3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.

4. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.

5. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

6. Zakazuje się uczestnikom imprezy:

a) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;

b) rzucania przedmiotami;

c) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie imprezy;

d) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.

Obowiązki uczestnika Imprezy.

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

a) nie zakłócać porządku publicznego;

b) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;

c) wykonać wszelkie polecenia policji oraz służby porządkowej (legitymującej się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu)

2. W przypadku niedostosowania się do wymagań organizatora osoby zakłócające porządek imprezy zostaną pouczone prze służby porządkowe, a w razie stawiania oporu doprowadzone i przekazane organom Policji lub Straży Miejskiej.

Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołania przyjazdu przez artystę, Siłę Wyższą (np. zjawiska atmosferyczne typu: burza, powódź, a także pożar, brak dostawy energii elektrycznej, itp.), a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na tablicy ogłoszeń na terenie imprezy,

- w siedzibie SOSW Nr 2 w Gdańsku,

- na stronie internetowej: www.soswnr2.pl.


 

20 czerwca 2013 roku świętowaliśmy 35 - lecie swojego istnienia.

Jubileusz ten połączyliśmy z obchodami Pomorskiego Dnia Na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych 2013.

Poniżej kilka zdjęć z imprezy uświetniającej to jakże ważne dla nas wydarzenie

(główna część imprezy odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia II).

 

 

 

 


 

PROGRAM IMPREZY „Przełamując nie tylko fale” 18 MAJA 2011

 

 

Przełamując nie tylko fale…

 

Pomorski Dzień Na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych

Gdańsk 2011

 

Projekt „Przełamując nie tylko fale..” opiera się na zorganizowaniu spotkania integracyjnego dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej intelektualnie oraz Ich rówieśników ze szkół masowych w dniu 18 maja 2011 roku w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Motywem przewodnim imprezy będzie tematyka morska, żeglarska (czasami metaforycznie przedstawiona), nawiązująca do uwarunkowań naszego regionu i przejawiająca się w przedstawieniach teatralnych, happeningu plastycznym, spotkaniach ze znanymi żeglarzami, prezentacji zdjęć z wypraw żeglarskich.

Do współpracy zaproszeni zostali: Prezydent Miasta Gdańska, Urząd Miasta Gdańska, Urząd Marszałkowski Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku, Stowarzyszenie "Przełamując nie tylko fale", Rada Rodziców oraz placówki szkolnictwa specjalnego z terenu miasta i województwa.

Organizujemy Pomorski Dzień Na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych już po raz szósty. Mamy nadzieję, że poruszamy serca i sumienia środowisk opiniotwórczych,  promujemy osiągnięcia osób niepełnosprawnych, wspieramy emocjonalnie Ich rodziny, jesteśmy choć o krok bliżej do integracji. W tym projekcie chcemy pokazać osoby niepełnosprawne w nowej i trudnej roli bycia żeglarzem. Nie jedną falę będą musieli pokonać….

 

Program merytoryczny imprezy obejmuje:


Dzień Godności 2010

"Pomaluj Nasz Świat"


Dzień Godności 2009

"Razem Zwyciężamy"


Dzień Godności 2008

"Jesteśmy razem"


Dzień Godności 2007

"Bliżej siebie"


Dzień Godności 2006

"Żyć godnie"


 
www.000webhost.com