www.000webhost.com
 
 
 
             

Informujemy, iż z dniem 01 września 2017 Gimnazjum Nr 40
zaprzestało swej działalności.


Informacje archiwalne

GIMNAZJUM NR 40:
 • zapewnia proces edukacyjno - terapeutyczny dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • realizuje zajęcia z funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, wychowania fizycznego, terapii przez sztukę, muzyki, percepcyjno - informatyczne;
 • zapewnia uczniom korzystanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, hydroterapii, hydromasażu, hipoterapii;
 • organizuje dodatkowe koła zainteresowań i zajęcia z: artoterapii, matematyki, komunikacji werbalnej, środowiska przyrodniczego;
 • przygotowuje uczniów do udziału w konkursach plastycznych, teatralnych oraz zawodach sportowych.

  Praca nauczycieli - terapeutów opiera się na wielospecjalistycznej diagnozie, na podstawie której tworzone są indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne. Do diagnozowania wykorzystuje się opracowaną w SOSW Nr 2 Kartę umiejętności i postępów w rozwoju ucznia.
  Wszystkie metody pracy są zmodyfikowane i dostosowane do umiejętności i możliwości uczniów (komunikacja alternatywna, metoda M. Frosig i D. Horne, H. Tymichowej, F. Affolter, terapia ręki);

  Nauczyciele kładą nacisk na rozwijanie sprawności i umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz na umożliwienie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury.