Grupy wychowawcze:

 • zapewniają wychowankom całodobową opiekę wychowawczą, w ramach której organizuje:

 • zajęcia wychowawczo – opiekuńcze;

 • zajęcia terapeutyczno – rewalidacyjne;

 • zajęcia z zakresu terapii przez sztukę;

 • zajęcia aerobiku;

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę wychowawczą;

 • autorskie programy pracy z grupą;

 • indywidualne programy terapeutyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla każdego wychowanka;

 • warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego;

 • udział wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym;

 • wypoczynek, rekreację i rozrywkę w zorganizowanych formach (wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
  wyjścia do kina, teatru, galerii, muzeum, itp.);

 • dyskoteki i imprezy okolicznościowe dla wychowanków (urodziny, imieniny, spotkania świąteczne itp.);

 • grupy wychowawcze chłopców (6-8 wychowanków);

 • grupy wychowawcze dziewcząt (6-8 wychowanek);

 • usunięte bariery tektoniczne, podjazdy, winda;

 • łazienki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich;

 • każda grupa wychowawcza posiada sypialnie oraz pomieszczenie do wypoczynku.

Opłaty dotyczą tylko i wyłącznie wyżywienia (15,50 zł/dziennie).