Dyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku - mgr Ewelina Zaręba                     
kontakt e-mail: e.zareba@sosw2.edu.gdansk.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wicedyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku - mgr Katarzyna Zarębska         
kontakt e-mail: k.zarebska@sosw2.edu.gdansk.pl

Wicedyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku - mgr Dorota Kryger  
kontakt e-mail: d.kryger@sosw2.edu.gdansk.pl

Wicedyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku oraz koordynator OKRO - mgr Elżbieta Kawalec                   
kontakt e-mail: e.kawalec@sosw2.edu.gdansk.pl

Pedagog - mgr Joanna Tołwińska
kontakt e-mail: j.tolwinska@sosw2.edu.gdansk.pl

Pedagog - mgr Katarzyna Dawidziuk
kontakt e-mail: k.dawidziuk@sosw2.edu.gdansk.pl

Psycholog - mgr Renata Pachulska
kontakt e-mail: r.pachulska@sosw2.edu.gdansk.pl

Logoterapeuta mgr Małgorzata Turłowicz
kontakt e-mail: m.turlowicz@sosw2.edu.gdansk.pl

Logoterapeuta mgr Joanna Litewka
kontakt e-mail: j.litewka@sosw2.edu.gdansk.pl


Informatyk mgr Rajmund Kowalczyk
kontakt e-mail:
r.kowalczyk@sosw2.edu.gdansk.pl

Pielęgniarka Renata Kamińska
kontakt e-mail: renata.kaminska1@wp.pl

Kasa Marta Pawłowska
kontakt e-mail: m.pawlowska@sosw2.edu.gdansk.pl

Kontakt do wychowawców:

 

OET

WYCHOWAWCA

KONTAKT E-MAIL

Przedszkole Nr 78

I

Danuta Mazur-Wilkiewicz

d.mazur-wilkiewicz@sosw2.edu.gdansk.pl

II

Ewa Pogorzelska

e.pogorzelska@sosw2.edu.gdansk.pl

III

Anna Jankowska-Misztal

a.jankowska-misztal@sosw2.edu.gdansk.pl

IV

Alicja Zaremba-Deptuła

a.zaremba-deptula@sosw2.edu.gdansk.pl

Szkoła Podstawowa Nr 78

I A

Joanna Ułasiuk

j.ulasiuk@sosw2.edu.gdansk.pl

I B

Beata Buczyńska

b.buczynska@sosw2.edu.gdansk.pl

II A

Aneta Sobocińska-Rak

a.sobocinska-rak@sosw2.edu.gdansk.pl

II B

Jolanta Krueger

j.krueger@sosw2.edu.gdansk.pl

III A

Bożena Włodarczyk

b.wlodarczyk@sosw2.edu.gdansk.pl

III B

Anna Kloskowska

a.kloskowska@sosw2.edu.gdansk.pl

III C

Anna Lewandowska

a.lewandowska@sosw2.edu.gdansk.pl

III D

Anna Wdowiak

a.wdowiak@sosw2.edu.gdansk.pl

IV A

Emilia Leszczyńska-Pawluć

e.leszczynska-pawluc@sosw2.edu.gdansk.pl

IV B

Monika Wąż

m.waz@sosw2.edu.gdansk.pl

V A

Monika Matysiak

m.matysiak@sosw2.edu.gdansk.pl

V B

Monika Sarna

m.sarna@sosw2.edu.gdansk.pl

VI A

Beata Sakowicz

b.sakowicz@sosw2.edu.gdansk.pl

VI B

Justyna Widomska

j.widomska@sosw2.edu.gdansk.pl

VII A

Małgorzata Kisiel

m.kisiel@sosw2.edu.gdansk.pl

VII B

Aleksandra Siewert-Kurzyńska

a.siewert-kurzynska@sosw2.edu.gdansk.pl

VIII A

Jolanta Piankowska-Teleszko

j.piankowska-teleszko@sosw2.edu.gdansk.pl

VIII B

Agnieszka Borowska-Kociemba

a.borowska-kociemba@sosw2.edu.gdansk.pl

Oddziały Gimnazjalne

III A

Bożena Stenzel

b.stenzel@sosw2.edu.gdansk.pl

III B

Agnieszka Szczurowska

a.szczurowska@sosw2.edu.gdansk.pl

III C

Aleksandra Apanasewicz

a.apanasewicz@sosw2.edu.gdansk.pl

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1

I

Agnieszka Kowalczyk

a.kowalczyk@sosw2.edu.gdansk.pl

II

Izabela Stefańska

i.stefańska@sosw2.edu.gdansk.pl

III A

Joanna Piechocka

j.piechocka@sosw2.edu.gdansk.pl

III B

Małgorzata Krukowska

m.krukowska@sosw2.edu.gdansk.pl

III C

Aneta Żak

a.zak@sosw2.edu.gdansk.pl

III D

Anna Furdal

a.furdal@sosw2.edu.gdansk.pl

Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

I ZRW

Hanna Szadziewska-Jakiel

h.szadziewska-jakiel@sosw2.edu.gdansk.pl

II ZRW

Anna Brylowska

a.brylowska@sosw2.edu.gdansk.pl

Świetlica
I Katarzyna Dawidziuk k.dawidziuk@sosw2.edu.gdansk.pl
II Agnieszka Sawicz a.sawicz@sosw2.edu.gdansk.pl
III Beata Szweda b.szweda@sosw2.edu.gdansk.pl
IV Małgorzata Danjuma-Saulawa m.danjuma-saulawa@sosw2.edu.gdansk.pl
V Ewa Maryniowska e.maryniowska@sosw2.edu.gdansk.pl
VI Monika Michalak m.michalak@sosw2.edu.gdansk.pl
VII Ewa Wilczewska e.wilczewska@sosw2.edu.gdansk.pl
VIII Małgorzata Zinkiewicz m.zinkiewicz@sosw2.edu.gdansk.pl
IX Artur Siemaszko a.siemaszko@sosw2.edu.gdansk.pl
X Katarzyna Szucka-Wieczerzak k.szucka-wieczerzak@sosw2.edu.gdansk.pl
XI Michał Nawała m.nawala@sosw2.edu.gdansk.pl
XII   @sosw2.edu.gdansk.pl
XIII Mariola Samborska m.samborska@sosw2.edu.gdansk.pl
Grupy Wychowawcze
I Ewa Mucha e.mucha@sosw2.edu.gdansk.pl
II Anna Ambroziak a.ambroziak@sosw2.edu.gdansk.pl
III Piotr Antosiak p.antosiak@sosw2.edu.gdansk.pl
IV Magdalena Gronalewska m.gronalewska@sosw2.edu.gdansk.pl
V Tymińska Marta m.tyminska@sosw2.edu.gdansk.pl
VI Joanna Boć j.boc@sosw2.edu.gdansk.pl
VII Teresa Hałas t.halas@sosw2.edu.gdansk.pl