www.000webhost.com
 
 
 
   

   
„Tworzenie, a nie zarządzanie” - to ważne przesłanie w działalności dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Gdańsku. Obraz pracy dyrekcji nie jest systemem elastycznych ułatwień pedagogicznych, lecz systemem zintegrowanych i elastycznych utrudnień pobudzających i kształtujących rozwój każdego wychowanka i nauczyciela.

    mgr Anna Makowska. Dyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku,  oligofrenopedagog, logopeda, III stopień specjalizacji zawodowej, nauczyciel dyplomowany, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Uhonorowana odznaką "Przyjaciel dzieci", medalem Komisji Edukacji Narodowej i dyplomem honorowym International Biographical Centre Cambridge - England w zakresie oligofrenopedagogiki i logopedii. Wyróżniona nagrodami I stopnia MEN, Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska, wieloletni wykładowca UG. Autorka licznych opracowań i publikacji z zakresu teorii i praktyki oligofrenopedagogiki, logoterapii i nadzoru pedagogicznego.

 

Napisz do mnie: ANNMAKO96@edu.gdansk.pl

    mgr Małgorzata Turłowicz. Wicedyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku d/s edukacyjno - terapeutycznych, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, logopeda. Bezpośrednio kieruje pracą Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 78, i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1.

 

 

Napisz do mnie: MALTURL49@edu.gdansk.pl

 

 

    mgr Ewelina Zaręba. Wicedyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku d/s opiekuńczo - wychowawczych, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Bezpośrednio kieruje pracą przedszkola, świetlicy i grup wychowawczych (internat).

 

 

 

Napisz do mnie: EWEZARA12@edu.gdańsk.pl

 

 Pedagog Ośrodka - mgr Joanna Tołwińska,          kontakt email: JOATOLW71@edu.gdansk.pl
Psycholog Ośrodka - mgr Alina Sylka - Kliniewska,  kontakt email: ALISYLK83@edu.gdansk.pl
  Psycholog Ośrodka - mgr Renata Pachulska,        kontakt email: RENPACH12@edu.gdansk.pl

PLACÓWKA

ODDZIAŁ/GRUPA

WYCHOWAWCA

E-MAIL

Szkoła

Podstawowa

Nr 78

Oddział edukacyjno-terapeutyczny I

Aneta Sobocińska-Rak

ANESOBO72@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny II A 

Bożena Włodarczyk

BOLWLOD23@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny II B 

Anna Kloskowska

ANNKLOS68@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny III A

Joanna Ułasiuk

ANESOBO72@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny III B

Jolanta Krueger

JOLKRUE83@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny III C

Beata Buczyńska

BEABUCZ49@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny III D

Anna Wdowiak

ANNWDOW7@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny IV

Anna Lewandowska

ANNLEWA97@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny V 

Beata Sakowicz

BEASAKO82@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny VI A

Małgorzata Kisiel

MALKISI39@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny VI B

Aleksandra Siewert-Kurzyńska

ALESIEW92@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny VII A

Jolanta Piankowska-Teleszko

JOLPIAN92@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny VII B

Agnieszka Boroska-Kociemba

AGNBORO86@edu.gdansk.pl

 

Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

I Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

Monika Matysiak

MONMATY54@edu.gdansk.pl

II Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

Monika Sarna 

MONSARN31@edu.gdansk.pl

III Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

Anna Brylowska

ANNBRYL20@edu.gdansk.pl

 

Gimnazjum

Nr 40

 

Oddział edukacyjno-terapeutyczny II A

Bożena Stenzel

BOLSTEN67@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny II B

Agnieszka Szczurowska

AGNSZCZ30@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny II C

Aleksandra Apanasewicz

ALEAPAN26@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny III

Sylwia Kowalczuk

SYLKOWA44@edu.gdansk.pl

 

SPdP Nr 1

Oddział edukacyjno-terapeutyczny I

Izabela Stefańska

IZASTEF56@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny II A

Joanna Piechocka

JOAPIEC64@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny II B

Małgorzata Krukowska

MALKRUK95@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny III A

Aneta Żak

ANELAK3@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny III B

Anna Furdal

ANNFURD16@edu.gdansk.pl

Oddział edukacyjno-terapeutyczny III C

Agnieszka Kowalczyk

AGNKOWA72@edu.gdansk.pl

 

Przedszkole

Nr 78

Oddział I - MISIE

Danuta Mazur-Wilkiewicz

ANELAK3@edu.gdansk.pl

Oddział II - PSZCZÓŁKI

Ewa Pogorzelska

EWAPOGO78@edu.gdansk.pl

Oddział III SMERFY

Anna Jankowska-Misztal

EWAPOGO78@edu.gdansk.pl

Oddział IV BIEDRONKI

Alicja Zaremba-Deptuła

ALIZARE12@edu.gdansk.pl

 

Grupy

Wychowawcze

Grupa I

Dorota Piekarska

DORPIEK22@edu.gdansk.pl

Ewa Mucha

EWAMUCH13@edu.gdansk.pl

Grupa II

Anna Ambroziak

ANNAMBR72@edu.gdansk.pl

Hanna Szadziewska-Jakiel

EWAMUCH13@edu.gdansk.pl

Grupa III

Marta Nowak

MARNOWA30@edu.gdansk.pl

Piotr Antosiak

PIOANTO46@edu.gdansk.pl

Grupa IV

Maria Borowiec

MARBORO43@edu.gdansk.pl

Krzysztof Chmiel

KRZCHMI55@edu.gdansk.pl

Grupa V

Marta Tymińska

MARTYMI80@edu.gdansk.pl

Rafał Żmudziński

RAFLMUD16@edu.gdansk.pl

Grupa VI

Joanna Boć

JOABOA14@edu.gdansk.pl

Krzysztof Koszlaga

KRZKOSZ62@edu.gdansk.pl

Grupa VII

Teresa Hałas

TERHALA66@edu.gdansk.pl

Edyta Żaczek-Kamińska

EDYLACZ58@edu.gdansk.pl

 

Świetlica

Gr. I

Dorota Kryger

DORKRYG40@edu.gdansk.pl

Gr. II

Agnieszka Sawicz

AGNSAWI6@edu.gdansk.pl

Gr. III

Emilia Leszczyńska-Pawluć

EMILESZ49@edu.gdansk.pl

Gr. IV

Małgorzata Danjuma-Saulawa

MALDANJ3@edu.gdansk.pl

Gr. V

Ewa Maryniowska

EWAMARY42@edu.gdansk.pl

Gr. VI

Monika Michalak

MONMICH69@edu.gdansk.pl

Gr. VII

Ewa Wilczewska

EWAWILC20@edu.gdansk.pl

Gr. VIII

Małgorzata Zinkiewicz

MALZINK67@edu.gdansk.pl

Gr. IX

Artur Siemaszko

ARTSIEM49@edu.gdansk.pl

Gr. X

Katarzyna Szucka-Wieczerzak

KATSZUC39@edu.gdansk.pl

Gr. XI

Michał Nawała

MICNAWA27@edu.gdansk.pl

Gr. XII

Justyna Widomska

JUSWIDO41@edu.gdansk.pl