Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Gdańsku
www.000webhost.com
 

 

   

   

 

W skład naszej placówki wchodzą:

 

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;

2. Przedszkole Specjalne Nr 78;

3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 78;

4. Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze;

5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1;

6. Grupy Wychowawcze (opieka całodobowa);

7. Świetlica;

8. Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

 

Jesteśmy otwartą, dynamiczną i zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym placówką oświatową szkolnictwa specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Mamy profesjonalnie przygotowaną, wykwalifikowaną i kreatywną kadrę, proponujemy różnorodność innowacyjnych i niekonwencjonalnych metod pracy, opartych na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata, rodzinną i przyjazną atmosferę, nowocześnie wyposażone gabinety, wielospecjalistyczną i funkcjonalną diagnozę każdego wychowanka, autorskie programy edukacyjno-terapeutyczne, rewalidacyjne i wychowawcze, indywidualne programy pracy z wychowankami uwzględniające ich potrzeby, możliwości jak i potencjały. Jesteśmy ośrodkiem transformacji pedagogicznych, i wreszcie jesteśmy ośrodkiem równych szans, przestrzegającym zasad wzajemnej akceptacji, współdziałania i współpracy.

 

Naszym nadrzędnym celem jest poszerzanie kompetencji społecznych wychowanków.

   

Kształcenie dzieci i młodzieży w naszej placówce prowadzone jest do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

- w przypadku szkoły podstawowej 18. rok życia;

- w przypadku szkoły ponadpodstawowej 24. rok życia.

- w przypadku zespołów rewalidacyjno-wychowawczych 25. rok życia.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu sekretariat Ośrodka pod nr tel. 58 343 03 21

lub dyrektor Ośrodka pod nr tel. 602 723 797.