Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Gdańsku - Szablon
www.000webhost.com
 

 

     

                  Biuletyn Informacji PublicznejW skład naszej placówki wchodzą:

 

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

2. Przedszkole Specjalne Nr 78;

3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 78;

4. Do 31.08.2017 - Gimnazjum Specjalne Nr 40;

5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1;

6. Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze;

7. Grupy Wychowawcze (opieka całodobowa),

8. Świetlica.

 

Jesteśmy otwartą, dynamiczną i zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym placówką oświatową szkolnictwa specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Mamy profesjonalnie przygotowaną, wykwalifikowaną i kreatywną kadrę, proponujemy różnorodność innowacyjnych i niekonwencjonalnych metod pracy, opartych na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata, rodzinną i przyjazną atmosferę, nowocześnie wyposażone gabinety, wielospecjalistyczną i funkcjonalną diagnozę każdego wychowanka, autorskie programy edukacyjno-terapeutyczne, rewalidacyjne i wychowawcze, indywidualne programy pracy z wychowankami, uwzględniające ich potrzeby, możliwości jak i potencjały. Jesteśmy ośrodkiem transformacji pedagogicznych, i wreszcie jesteśmy ośrodkiem równych szans, przestrzegającym zasad wzajemnej akceptacji, współdziałania i współpracy.

 

Naszym nadrzędnym celem jest poszerzanie kompetencji społecznych wychowanków.

   

Kształcenie dzieci i młodzieży w naszej placówce prowadzone jest do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 

1. w przypadku szkoły podstawowej 18. rok życia;

2. w przypadku gimnazjum 21. rok życia;

3. w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej 24. rok życia.

 

Szczegółowych informacji udzieli Państwu sekretariat Ośrodka pod nr tel. 58 343 03 21

lub dyrektor Ośrodka pod nr tel. 602 723 797.