SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78:

  • zapewnia edukację i terapię uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

  • oddziały uczniów liczą od 6 do 8 wychowanków,

  • na pierwszym etapie edukacyjnym (I-III) realizowane są zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, rytmiki, zajęć ruchowych i religii,

  • na drugim etapie edukacyjnym (IV-VI) realizowane są zajęcia z funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, wychowania fizycznego, rytmiki z muzyką i religii,

  • uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych terapiach indywidualnych i grupowych: logoterapii, hydroterapii, zajęć sportowych na koniach, hydromasażu i masażu klasycznego, dogoterapii, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Nasi uczniowie biorą udział w różnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych. Mają możliwość wyrażania swoich przeżyć i emocji oraz rozwijania zainteresowań uczestnicząc w zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych, konkursach plastycznych itp. Więcej informacji na temat metod pracy z wychowankami w Ośrodku znajdą Państwo w zakładce Metoda projektu.

Ciekawą formą zajęć, stosowaną w naszej szkole są warsztaty. Uczniowie uczą się przygotowywać posiłki, obsługiwać sprzęt AGD na warsztatach kulinarnych. Na warsztatach ceramicznych tworzymy prawdziwe dzieła sztuki z ceramiki: anioły, misy, talerze. Tradycją są już warsztaty z okazji świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych, w których udział biorą również rodzice.