Projekt edukacyjny to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności i integrująca wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia, w oparciu o wcześniej przyjęte założenia. Projekt polega na zbieraniu, a następnie systematyzowaniu i opracowaniu przez uczniów informacji dotyczących określonego zagadnienia lub na jednorazowym przedsięwzięciu, obliczonym na długotrwałe efekty. Efektywność metody projektów polega na rozwijaniu samodzielności, współpracy, wypowiadania się na temat swojej pracy. Uczniowie we współpracy z nauczycielem podejmują decyzje, rozwiązują problemy, komunikują się, dyskutują, wspólnie szukają rozwiązań i rozwijają poczucie odpowiedzialności.


 

W Krainie Figurlandii

 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 78 w Gdańsku od października 2017 do czerwca 2018 r. "Kraina Figurlandii" jest miejscem cyklicznych spotkań rozwijających umiejętności matematyczne uczniów poprzez zabawę, ruch oraz twórcze działanie.

Celem głównym projektu jest praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności różnicowania figur geometrycznych w celu rozwijania prostych pojęć matematycznych. Zakres tematyczny projektu to figury geometryczne, zbiory, pojęcia przestrzenne i liczby.

Działania w ramach projektu obejmują:

- warsztaty i spotkania tematyczne - Koło, Kwadrat i prostokąt, Trójkąt;

- powtarzanie wiadomości dotyczących figur geometrycznych podczas realizacji różnorodnej tematyki w ciągu roku;

- warsztaty z wykorzystaniem zabawek i pomocy dydaktycznych (budowle z klocków, mozaiki geometryczne);

- zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem przyborów do ćwiczeń i instrumentów w kształcie poznawanych figur;

- wystawę prac "Obrazki z figur";

- organizowanie i uczestniczenie w Balu w Krainie Figurlandii;

- wykonywanie zdjęć związanych z realizacją projektu, dokumentowanie działań.

 

Formy prezentacji: warsztaty i spotkania tematyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, wystawy, ekspozycje, happening.

 

Autorami projektu są: Anna Kloskowska, Bożena Włodarczyk, Beata Buczyńska,  Jolanta Krueger,  Joanna Ułasiuk, Beata Sakowicz, Anna Lewandowska oraz  Anna Wdowiak.

Na zdjęciach poniżej koło w życiu codziennym ;)

 

 

 

PROJEKT „GDAŃSKIE KOŚCIOŁY JAKO ZABYTKI”

Głównym celem Projektu jest poznawanie gdańskich kościołów jako zabytków kultury z uwzględnieniem bogactwa architektury zewnętrznej, jak też różnorodności wystroju wnętrz.

W ramach realizacji Projektu planowane są działania edukacyjne, które będą miały na celu rozwijanie  u uczniów  umiejętności  aktywnego doznawania piękna, co umożliwi im kreatywny kontakt ze sztuką sakralną, w tym wychowanie przez sztukę oraz rozbudzanie aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej.

Cele ogólne:

-poznawanie kościołów jako miejsc kultu Bożego

-rozbudzanie zainteresowania sztuką sakralną

-poznawanie piękna, bogactwa i różnorodności architektury zewnętrznej oraz wewnętrznej świątyń

-pobudzanie kreatywności i aktywności twórczej  uczniów

-kształtowanie postaw poznawczych

-poznawanie zabytków sztuki sakralnej własnego regionu

-przygotowywanie uczniów jako odbiorców do aktywnego i świadomego uczestnictwa w przestrzeni sztuki sakralnej

 

Plan realizacji projektu:

09.2017 – inauguracja Projektu

I ETAP – działania praktyczne na terenie Ośrodka

II ETAP – działania poza Ośrodkiem

III ETAP – Podsumowanie Projektu (06.2018)

 

Metody: poglądowa i praktycznego działania

Środki: materiały plastyczne, ilustracje, prezentacje, wycieczki

Uczestnicy Projektu: uczniowie – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, SPDP oraz nauczyciele

Czas trwania Projektu: IX’2017 – VI’2018

Opracowanie: Hanna Krzak; współprowadzący: Ilona Wojciechowska, Joanna Masłowska, Monika Sarna, Urszula Parol

PROJEKT "LUBIĘ MATEMATYKĘ"

W październiku 2014 roku zainaugurowaliśmy projekt matematyczny. W ramach w/w przybliżamy uczniom Ośrodka wiadomości z zakresu edukacji matematycznej. Realizujemy tematykę matematyczną na zajęciach

edukacyjno-terapeutycznych; wykonujemy plansze i książki matematyczne; organizujemy warsztaty

i poznawcze spotkania integracyjne; wykonujemy zdjęcia dokumentujące przebieg realizacji projektu.
Uczestnicy projektu omawiają: figury geometryczne, zbiory, porównania, liczby, działania i zadania.
Główne cele projektu to: rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,

segregowania elementów wg wyznaczonych kategorii, monografia liczb, rozwijanie umiejętności

rozwiązywania zadań tekstowych i łamigłówek matematycznych.

Równie ważne jest rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz poszukiwania informacji. 
Podsumowanie projektu przewidziane jest na maj 2015 roku. Planujemy między innymi prezentację

multimedialną pod hasłem "Lubię matematykę", ekspozycję prac będących wynikiem

warsztatów matematycznych oraz Happening Liczbowy.

 

 

 

PROJEKT „LITERKOWO”

Projekt „Literkowo” został opracowany z myślą o uczniach szkoły podstawowej, wykazujących gotowość do pracy na materiale literowym.  Aktywnie uczestniczą w nim zaś wszyscy uczniowie oddziałów I-VI, a nawet  dzieci przedszkolne, gdyż warsztaty realizowane są w bardzo ciekawej formie i stymulują ich zmysły i procesy poznawcze. Nie brakuje na nich muzyki, barwnej scenografii, strojów i rekwizytów, wrażeń dotykowych i wizualnych, dostosowanych tekstów, zabawy i inspiracji do wspólnego tworzenia.

Projekt zaplanowany jest na dwa lata szkolne: 2012/2013, 2013/2014.

 

Do tej pory odbyły się trzy spotkania w ramach projektu:

  • „Zapraszamy do Literkowa” – opracowanie litery L w oparciu o wyrazy: listonosz, list, liść, las, lis (inscenizacja piosenek, zabawa w listonosza, poznanie kształtu litery, odszukiwanie litery w wyrazach, jesienna ekspresja plastyczna z wykorzystaniem wykonanych przez uczniów liści).

  • „W Bałwankowie” – opracowanie litery B w oparciu o wyrazy: bałwan, buty, beret, bukiet, balon, bezpieczeństwo (prezentacja wykonanych przez uczniów bałwanów ,interpretacja  wiersza o bałwanie, działania na konkretach i materiale obrazkowym, poznanie kształtu litery, zabawy z balonami, odszukiwanie liter, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych).

  • „Spotkanie z literą K” – Uczestniczenie w podróży z Panem Kwietniem (spotkanie wiosny z koszem kwiatów, zwierząt: kura, krowa, koń, kaczka, kot, koza; prezentacja przygotowanych przez uczniów inscenizacji piosenek o zwierzętach, działania twórcze, zagadki słuchowo – obrazkowe, poznanie kształtu litery K, oglądanie książek wykonanych przez uczniów w związku obchodami Tygodnia Książki).

Cele projektu: rozwijanie umiejętności różnicowania kształtów liter drukowanych i pisanych, kojarzenie liter z odpowiednimi głoskami, kształtowanie umiejętności poprawnego pisania liter, wdrażanie do pracy na materiale literowym, oraz rozwijanie motywacji do wykorzystywania zdobytej wiedzy w życiu codziennym .

Metody – poznawcza, praktycznego działania, Dobrego Startu.

Wszyscy uczniowie  czynnie i twórczo uczestniczą w realizacji projektu: wywiązują się z powierzonych zadań, tworzą prace plastyczne, przygotowują inscenizacje piosenek, gromadzą materiały literowe, uczą się współpracować  i komunikować, czerpią radość z własnych osiągnięć. Podczas apeli i warsztatów są odpowiednio inspirowani, motywowani i słodko nagradzani (L – lizaki, B – bezy, K – krówki). Oprócz tego otrzymują materiały do dalszej pracy i utrwalenia.

Formy prezentacji: wystawy prac plastycznych i wykonanych książek, inscenizacje wierszy i piosenek związanych z opracowywanymi literami, konkurs wiedzy o literach, prezentacje multimedialne.