PRZEDSZKOLE 


Oferujemy (bezpłatnie):

 • różnorodne terapie grupowe i indywidualne: dogoterapię, hipoterapię, hydroterapię, logoterapię, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną;

 • specjalistyczną diagnozę, terapię oraz edukację w oparciu o indywidualne programy;

 • Zajęcia rytmiki, komunikacji alternatywnej oraz komputerowe;

 • zajęcia metodą Marii Montessori.

Zapewniamy:

 • małą liczebność dzieci w grupach;

 • przygotowanie do nauki w szkole (klasa "0");

 • ciągłość edukacyjną do 24. roku życia w Szkole Podstawowej Nr 78 i w Szkole Przysposabiającej do Pracy Nr 1;

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 • odpłatność tylko za wyżywienie;

 • bezpłatny przejazd busami szkolnymi na trasie dom-przedszkole-dom.

Nasza baza:

 • usunięte bariery architektoniczne, wybudowane podjazdy, winda;

 • profesjonalny sprzęt i pomoce edukacyjno-terapeutyczne;

 • pełne wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć metodą Marii Montessori;

 • sprzęt do komunikacji alternatywnej (dla dzieci, które nie mówią);

 • łazienki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.