Oferuje (bezpłatnie):

·         Różnorodne terapie indywidualne i grupowe: dogoterapię, zajęcia sportowe na koniach, hydroterapię, kinezyterapię, terapię przez sztukę oraz terapię emocjonalno - ruchową;

·         Specjalistyczną diagnozę, terapię oraz edukację w oparciu o indywidualne programy usprawniania;

·         Zajęcia rytmiki, komunikacji alternatywnej oraz komputerowe;

·         Zajęcia metodą Marii Montessori.

   Zapewnia:

·         Małą liczebność dzieci w grupach;

·         Ciągłość edukacyjną do 24 roku życia: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy;

·         Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

·         Odpłatność jedynie za wyżywienie;

·         Bezpłatny przejazd busami.

   Nasza baza:

·         Usunięte bariery architektoniczne, wybudowane podjazdy, winda;

·         Profesjonalny sprzęt i pomoce edukacyjno - terapeutyczne;

·         Pełne wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć metodą Marii Montessori;

·         Sprzęt do komunikacji alternatywnej (dla dzieci, które nie mówią);

·         Łazienki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – również na wózkach inwalidzkich.