ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

 

Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze w SOSW Nr 2 w Gdańsku działają od 1997 roku.

 

    Proponujemy różnorodne formy terapii, jak stymulacja polisensoryczna, terapia przez sztukę, chromoterapia,  zajęcia metodą V. Sherborne i Ch. Knilla,  dobierane indywidualnie do potrzeb każdego dziecka.

      Do naszych zespołów zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi takimi, jak: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zaburzenia zachowania, wzroku czy słuchu.

      Każdy wychowanek na wstępie zapewnioną ma wszechstronną ocenę możliwości psychomotorycznych, na bazie której opracowywany jest indywidualny program stymulacji podlegający stałej modyfikacji wynikającej z rozwoju dziecka.

Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu Ośrodka poprzez realizację projektów oraz udział w wycieczkach i imprezach integracyjnych.

 

Wychowawcy zespołów rewalidacyjno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

Brylowska Anna

Matysiak Monika

Sarna Monika